ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، سعادت آباد، کوچه عرفان، خیابان معارف، پلاک 13، طبقه دوم تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 تهران، سعادت آباد، کوچه عرفان، خیابان معارف، پلاک 13، طبقه دوم 22096132 احمد کاظمی