هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری مالی یکم به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس(شامل تبلیغ پذیره نویسی) حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالي با ارائه مدارك مثبته با تائید متولی صندوق
3 کارمزد حسابرس مبلغ ثابت 300 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
4 کارمزد مدیر سالانه 0.2 درصد از خالص ارزش دارایی‌های صندوق
5 کارمزد متولی سالانه 0.01 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداکثر مبلغ 2.500 میلیون ریال
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه و تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال می‌باشد
7 حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد
8 هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 850 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور ندارد
کارمزدابطال ندارد