اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/23
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 193,500 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 192,171 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/23
کل خالص ارزش دارائی ها 113,050,420,589,230 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 192,171 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 192,171 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 193,500 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 588,283,082

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/04/04

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه بانك مسكن

متولی صندوق:

سازمان حسابرسي

مدیران سرمایه گذاری:

احمد كاظمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان